Privacyverklaring

Privacyverklaring. Middels het inschrijven voor de nieuwsbrief of door het analoog of digitaal invullen van een contactformulier, heeft u privacy gevoelige gegevens aan mij verstrekt. Deze gegevens gebruik ik voor legitieme doeleinden: om gericht contact met u op te kunnen …